စက်ရုံခရီးစဉ်

စမ်းသပ်ခြင်း

01Arrester စမ်းသပ်ပစ္စည်းကိရိယာများ

01အိပ်ခန်းတင်းမာစက်

01Arrester စမ်းသပ် equipment2

01
အိုမင်းသောပစ္စည်းကိရိယာများ

01
မာကျော tester

01
ဒေါင်လိုက်ဆန့စက်

01
Arrester စမ်းသပ်ပစ္စည်းကိရိယာများ

01
universal ဆန့စက်

01
ဝါယာကြိုးမီးလောင်ရာတူရိယာ

အသေးစိတ်

01

01

01

01

01

01

01

01

01

အလုံးစုံ

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01